Geen politiek draagvlak voor het exploiteren gasveld in Waarder

Bodegraven-Reeuwijk was in het verleden voorstander van het boren bij het gasveld in Waarder, maar inmiddels is hier volgens de gemeente geen politieke meerderheid meer voor. Het ging om de locatie aan het einde van het Oosteinde in Waarder, daar ligt het zogenaamde Papekopseveld. In de vorige eeuw kwamen de plannen op tafel. 
Geschiedenis

In 1986 is dit terrein ontdekt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Door de NAM is in 1986 een zogenaamde exploitatieput geboord t.b.v. het boren naar olie en gas. In 2009 heeft de Minister van Economische Zaken ingestemd met een winningsplan voor het winnen van olie en gas voor deze locatie. In 2011 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een omgevingsvergunning verleend voor het herinrichten van de mijnbouwlocatie nadat de voormalige gemeente Reeuwijk in 2010 heeft besloten op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het in gebruik nemen van de mijnbouwlocatie overeenkomstig een ingediende ruimtelijke onderbouwing.

Reactie wethouder

De kans dat het bedrijf Vermilion het gaat lukken om de benodigde vergunningen voor de gaswinning te krijgen lijken dan ook erg klein te zijn. Wethouder Van den Heuvel laat in ieder geval weten van alle juridische middelen gebruik te gaan maken. ‘Onze gemeente kan als belanghebbende gebruik maken van het adviesrecht over het winningsplan en kan desgewenst tegen een vastgesteld plan beroep instellen. De procedure rond de MER biedt eveneens mogelijkheden voor zienswijzen en beroep waarvan desgewenst gebruik gemaakt kan worden.’ Het veld waaruit Vermilion olie en gas wil boren, ligt grotendeels onder de woonwijk Molenvliet in Woerden. De gemeente Woerden en de bewonersgroep ‘Laat Woerden Niet Zakken’ (LWNZ) hebben zich altijd verzet tegen de plannen van Vermilion.

 

Advertentie