img_5372-1050×700

Komt er een Hart in Bodegraven?

Krijgt het centrum van Bodegraven vóór 2022 een uitdagend, gezellig, sfeervol en mooi Hart? De initiatiefgroep “Hart in Bodegraven” presenteert woensdagavond de eerste ontwerpen aan de gemeenteraad.
Er is afgelopen jaar heel veel gebeurd en bereikt. Allereerst werd het plangebied vastgesteld. Dat is min of meer de driehoek: Centrumbrug – Raadhuisplein – Oude Markt/Kerkplein. Vervolgens zijn alle ideeën die er leefden in ons dorp verzameld. De ideeën vormden de basis voor een ontwerp dat op 16 mei in het Evertshuis aan de inwoners van Bodegraven is voorgelegd. De vele reacties waren bijzonder positief.

Het ontwerp staat op de website hartinbodegraven.nl en heeft een aantal opvallende kenmerken. De openbare ruimte krijgt overal dezelfde uitstraling waarbij het historische karakter van Bodegraven weer voelbaar wordt. Er komt veel meer groen, wat gunstig is voor het klimaat en de wateropvang in het versteende centrumgebied. Het waterschap heeft al bijzonder positief gereageerd op deze aanpak. Alle aanwezige straatstenen worden zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt bij de herinrichting van de straten.

Data

Op woensdag 11 september presenteert de initiatiefgroep om 20.00 uur het plan Hart in Bodegraven aan de gemeenteraadsleden. Een week later, op 18 september, neemt de raadscommissie een principebesluit. Is dat positief dan volgt op 25 september tijdens de raadsvergadering een formeel besluit en kan gestart worden met het uitwerken van de plannen.

Waar te zien?

U kunt de vergaderingen live volgen via rtvbodegraven.nl of in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Ingezonden bericht

X