Nieuwe waterverbinding langs Broekveldselaan afgerond

De klus is geklaard: samen met de gemeente heeft het Hoogheemraadschap Rijnland een nieuwe waterverbinding aangelegd tussen de Goudse Vaart (Emmakade) en de Grutto in Bodegraven. Wethouder Robin Kersbergen stond hier gisterenmiddag samen met hoogheemraad Waldo von Faber bij stil. De wethouder en de hoogheemraad hebben de laatste boom aangeplant en voorzien van het benodigde water.
Ter hoogte van de voetbalvelden van ESTO, vooral langs de Broekveldselaan, Emmakade en de Grutto, is er de afgelopen maanden flink gewerkt door de firma Van Rijn Service.

Een nieuwe sloot

Al jaren was er bij zware neerslag sprake van wateroverlast in de buurt. De mensen die aan de Emmakade wonen, weten daar alles van. Met het oog op de klimaatverandering heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de gemeente de afvoercapaciteit van het water vergroot. Dit is gebeurd door een nieuwe watergang, een sloot, te graven tussen de Goudse Vaart bij de Emmakade, via de Broekveldselaan tot aan de Grutto. Waar de sloot de weg of het sportveld kruist is een ondergrondse verbinding aangelegd: grote buizen met een diameter van maar liefst 2meter. De nieuwe watergang ontlast niet alleen de Emmakade, maar ook het water in de Dronenwijk wordt beter afgevoerd.

Blauw-groene corridor

Er is niet alleen gewerkt aan het water maar ook aan het groen. Langs de Broekveldselaan en de Grutto heeft de gemeente namelijk nieuwe bomen en struiken aangeplant. De hondenvijver bij de Grutto is verbonden met de achtergelegen sloot bij de Watersnip. Zo is er een ecologische waterverbinding ontstaan, waar flora en fauna zich verder kan ontwikkelen. Het watersysteem is robuuster en toekomstbestendig gemaakt. Zo trekt het water bij flinke regenbuien makkelijker weg.

Klimaat

De watergang levert een grote bijdrage aan het klimaatrobuust maken van de omgeving. Het nieuw aangeplante groen zorgt, samen met het water, voor een mooie ecologische strook. En de aannemer heeft ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk CO2 is uitgestoten tijdens deze klus, onder andere door het gebruik van zoveel mogelijk elektrische machines.

Advertentie