Raadsbesluit

Raadsbesluit Kadernota 2020

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Het is de opdracht van de raad aan het college. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. 
Na meerderde vergaderingen is afgelopen woensdag unaniem voor de kadernota gestemd. Dit zorgt ervoor dat het college aan de slag kan om een sluitende begroting te maken. Er is een tekort van 3,5 miljoen op het sociaal domein. Echter na de zomer worden er pas beslissingen gemaakt. 

Tijdens de avond waren er 17 moties ingediend. Deze gingen voornamelijk over het bezuinigen. Het centrumbrug is een grote investering en dat roept veel vragen op om dit wel door moet gaan.  Ander moties die werden aangenomen gingen over: verbeteren van de communicatie en participatie met inwoners. Dit is de laatste tijd niet overal goed gegaan. 

Iedereen is het er wel over eens. Kinderen verdienen de volledige aandacht. Daarom blijft het budget hiervoor gehandhaafd. Nieuw is dat er een contractmanager komt. Deze gaat in de gaten houden of de afspraken in de contracten worden nagekomen. 

“Beste Raad, u zet zich in voor de inwoners. Op allerlei mogelijke manieren Dank hiervoor. Te weinig mensen staan stil met het aantal uren dat jullie werken. Ik heb veel waardering voor jullie”, aldus de burgmeester op het eind. 

Moties in een overzicht

Motie 1: Bevorderen klimaatneutraliteit verworpen

Motie 2: Communicatie en participatie aanvaard

Motie 3: Snacks verworpen

Motie 4: Toekomst ondernemingen startnotitie bedrijvenvisie 2040 aanvaard

Motie 5: Keuzenotitie sluitende begroting aanvaard

Motie 6: Contractmanager aanvaard

Motie 7: Bevorderen klimaatneutraliteit aanvaard

Motie 10: Startblokgelijkheid aanvaard

Motie 11: Herijking subsidiebeleid aanvaard

Motie 12: Financieel kader 2020 aanvaard

Motie 13: Dichtligtijden Overwegen aanvaard

Motie 14: Inclusieve verkeersruimte verworpen

Motie 15: Procentregeling bij bouwen verworpen

Wil je alles nog even terugluisteren? Dat kan hier

 

 

X