COA wil alleenstaande minderjarige vreemdelingen verplaatsen in Bodegraven

Het COA wil de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit het Gr8 hotel rond de zomer van 2023 verplaatsen naar het zogenoemde ‘witte huis’ aan de Goudseweg. Hiertoe heeft het COA een officieel verzoek gedaan aan het college van B&W. Het college van B&W heeft in de vergadering van 20 december jl. besloten onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek. De opvang in het GR8 hotel gaat dan ná verplaatsing stoppen. Dus het gaat niet om méér jongeren, maar om een verplaatsing van het huidige aantal.
Het COA is zelf in overleg getreden met de eigenaar van het ‘witte huis’ om te kijken of de jongeren uit het hotel ook hier gehuisvest kunnen worden. Om de 100 jongeren te kunnen opvangen in een zogenoemde procesopvanglocatie zullen er achter het ‘witte huis’ verplaatsbare wooneenheden worden geplaatst. Deze aanpak heeft volgens het COA als voordeel dat bij een procesopvanglocatie er nog meer begeleiding kan komen van de jongeren zodat deze zich nog sneller kunnen aanpassen en dat er nog meer toezicht kan zijn dan op de huidige locatie. Het COA geeft aan dat zij samen met de gemeente wil kijken naar de verkeerssituatie, de veiligheid, kosten, zorg en onderwijs.

Het college van B&W werkt in principe mee aan dit verzoek van het COA, mits natuurlijk voldaan wordt aan de ruimtelijke procedures en dat er samen naar de verkeerssituatie, de veiligheid, kosten, zorg en onderwijs gekeken gaat worden. Ook kwaliteit en uitstraling zijn onderdeel van de beoordeling. Als aan alle voorwaarden en procedures wordt voldaan dan wordt hiermee ook tegemoetgekomen aan het dringende verzoek van het Rijk om vreemdelingen in de gemeente op te nemen. Het spreekt voor zich dat in overleg wordt gegaan met de ontwikkelaar van de beoogde locatie voor arbeidsmigranten aan het Nespad over de ontwikkeling van dit gebied en de effecten.

In het GR8 hotel verblijven tot nu toe jongeren die slechts korte tijd in het hotel blijven om vervolgens weer aangevuld te worden met een nieuwe groep jongeren. Als het ‘witte huis’ ingericht is als procesopvang locatie voor alleenstaande minderjarige jongeren dan zal het om jongeren gaan die hier enkele maanden tot zes maanden verblijven, met een enkele uitschieter van een jaar.

De klankbordgroep arbeidsmigranten en de projectontwikkelaar voor de locatie arbeidsmigranten worden actief geïnformeerd door de gemeente over deze ontwikkeling. Op een later moment zal er gelegenheid zijn voor geïnteresseerden om zich verder te laten informeren over de voortgang en om suggesties te kunnen doen ten aanzien van bijvoorbeeld verkeer en veiligheid.

Het college blijft zich nadrukkelijk inzetten voor snelle uitbreiding van de woningvoorraad voor senioren, jongeren en spoedzoekers via versnelling van regulieren woningbouwprojecten en aangekondigde tijdelijke huisvesting.

Bron: Gemeente

 

Advertentie