blank

Natuur en milieu week 43

Melding artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf …

Natuur en milieu week 43 Meer
blank

Natuur en milieu week 41

Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, …

Natuur en milieu week 41 Meer
blank

Natuur en milieu week 40

Melding artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf …

Natuur en milieu week 40 Meer
blank

Natuur en milieu week 38

Bekendmaking artikel 8.40  Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan …

Natuur en milieu week 38 Meer
blank

Natuur en milieu week 33

Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet …

Natuur en milieu week 33 Meer
blank

Natuur en milieu 32

Kennisgeving ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning op verzoek Beneluxweg 13 in Bodegraven De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld om de omgevingsvergunning in te …

Natuur en milieu 32 Meer
blank

Natuur en milieu week 30

Bekendmaking Besluit lozen buiten inrichtingen Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet …

Natuur en milieu week 30 Meer
blank

Natuur en milieu week 27

Kennisgeving ontvangst aanvraag maatwerkvoorschriften Nutspassage 3 in Bodegraven De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Bella …

Natuur en milieu week 27 Meer
blank

Natuur en milieu week 25

Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet …

Natuur en milieu week 25 Meer